Co to jest prawo cywilne?

Aby nasi klienci byli świadomi zakresu naszych kompetencji, szczegółowo tłumaczymy specyfikę każdego z obszarów, w których się poruszamy. Udzielając porad, sporządzając pisma i reprezentując klientów przed sądami i innymi organami, nasza kancelaria adwokacka opiera się na doświadczeniu zdobytym w praktyce, ustawach oraz innych dokumentach regulujących polskie prawo.

 

Co to jest prawo cywilne?

Choć może nie zdajemy sobie z tego sprawy, z dziedziną tą spotykamy się niemal na co dzień w różnych sytuacjach. Prawo cywilne to zbiór norm regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy równorzędnymi, autonomicznymi podmiotami. Co to oznacza w praktyce? Kiedy podpisujemy umowę o zatrudnienie z pracodawcą, umowę najmu mieszkania, staramy się o rozwód lub uzyskanie świadczeń alimentacyjnych, wykonujemy czynności regulowane odpowiednimi przepisami kodeksu. Nieznajomość naszych przywilejów i obowiązków może znacznie utrudnić nam funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Jakie dokumenty je regulują?

Osoby, które zawodowo nie mają do czynienia z tą dziedziną nauki, mogą słusznie zastanawiać się, co reguluje prawo cywilne. Najważniejszym aktem, który zunifikował polskie prawo cywilne i zawiera najważniejsze obowiązujące w tym obszarze przepisy, jest kodeks z lat 60. ubiegłego wieku. Składa się on z czterech ksiąg opisujących m.in. prawo rzeczowe, spadkowe i zobowiązań. Na podstawie kodeksu wydano kilkadziesiąt rozporządzeń, które również są ważnymi źródłami obowiązujących w Rzeczpospolitej regulacji, obok Konstytucji, innych ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych, a także naturalnych zasad współżycia społecznego.

 

Kancelaria od spraw cywilnych

Należy w końcu wyjaśnić, jakie są możliwości i granice działalności kancelarii wobec wyżej wymienionych faktów – czynności administracyjne mogą bowiem przysparzać trudności osobom, które nie miewają styczności z tego typu zagadnieniami. Rola radcy lub adwokata polega z reguły na reprezentowaniu klienta przed sądem i innymi organami administracji państwowej, pomocy w sporządzaniu pism i udzielaniu porad. Kancelaria Jach dba również o bieżące informowanie klientów o postępach w toczącej się sprawie, możliwych scenariuszach oraz wszelkich innych aspektach związanych z sytuacją.

 

Nasza kancelaria specjalizuje się w następujących sprawach:

 • o zapłatę,
 • o odszkodowanie,
 • o zadośćuczynienie,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 •  o zasiedzenie,
 • spadkowych,
 • przeciwko zakładom ubezpieczeń,
 • dotyczących prawa pracy.


Pomoc kancelarii radcowskiej to także:

 • sporządzanie opinii,
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych,
 • przygotowywanie, analiza i opiniowanie umów, odpowiedź na pozwy, apelacje i inne,
 • sporządzanie pism,
 • szeroko rozumiana problematyka obrotu nieruchomościami, w tym sprzedaży, kupna, najmu, dzierżawy nieruchomości, spraw własnościowych, ustanowienia lub zniesienia służebności,
 • zakładanie ksiąg wieczystych i zastępstwa procesowego w zakresie wpisów do nich,
 • przygotowywanie umów cywilnych nazwanych, nienazwanych i mieszanych.

 

Radca prawny Miastko

+48 694 422 414 kancelariajach@gmail.com

ul. Krasińskiego 6/2, 76-200 Słupsk
filia: ul. Grottgera 2/1, 76-100 Sławno

Kancelaria działa w miastach: Słupsk, Ustka, Sławno, Darłowo, Miastko, Bytów, Lębork.

rozwody, sprawy karne, narkotykowe, cywilne (w tym sprawy rodzinne i spadkowe)

0
Feed

Zostaw komentarz