Prawo cywilne

Zakres prawa cywilnego

Kancelaria specjalizuje się w następujących sprawach z zakresu prawa cywilnego:


pisanie pism,

sprawy o zapłatę,

sprawy o odszkodowanie,

sprawy o zadośćuczynienie,

sprawy o ochronę dóbr osobistych,

sprawy spadkowych,

szeroko rozumianej problematyki obrotu nieruchomościami, w tym sprzedaży, kupna, najmu, dzierżawy nieruchomości, spraw własnościowych, ustanowienia lub zniesienia służebności,

sprawy o zasiedzenie,

sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń,

sprawy z zakresu prawa pracy,

zakładania ksiąg wieczystych i zastępstwa procesowego w zakresie wpisów do nich,

przygotowywania umów cywilnych nazwanych, nienazwanych i mieszanych,

sporządzania opinii prawnych w ramach prawa cywilnego,

zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych,

przygotowywania, analizy i opiniowania umów cywilnoprawnych odpowiedzi na pozwy, apelacje i inne).

Kontakt

Działamy w miastach:

Słupsk, Ustka, Sławno, Darłowo, Miastko, Bytów, Lębork

Radca prawny Słupsk

694 422 414

kancelariajach@gmail.com

Radca prawny Sławno

694 422 414

kancelariajach@gmail.com