Prawo karne

Zawodowy obrońca karny

JACH Kancelaria Prawna (ściśle współpracującą z Kancelarią Adwokacką adwokata Dawid Jach) zapewnia profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, w tym:


w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę, Policję, ABW, CBA etc;

w postępowaniu sądowym karnym i karnoskarbowym;

w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie postępowania;

w postępowaniu wykonawczym w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;

sporządzania prywatnych aktów oskarżenia;

reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;

przygotowywania wszelkich pism procesowych, środków odwoławczych, apelacji, zażaleń i kasacji.

Kontakt

Bogate doświadczenie

Posiadamy doświadczenie w sprawach (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty) dla osób: poszkodowanych w wypadkach, bliskich osób poszkodowanych w wypadkach, rodzin zmarłych w wypadkach, osób poszkodowanych na skutek błędów medycznych, osób, które poniosły szkodę w mieniu na skutek kradzieży, zalania, pożaru, zniszczenia, osób niesłusznie tymczasowo aresztowanych, inne.

Działamy w miastach:

Słupsk, Ustka, Sławno, Darłowo, Miastko, Bytów, Lębork

Radca prawny Słupsk

694 422 414

kancelariajach@gmail.com

Radca prawny Sławno

694 422 414

kancelariajach@gmail.com