Co to jest prawo karne?

To dziedzina, z którą nie mamy do czynienia regularnie – styka się z nią zazwyczaj strona pokrzywdzona lub podejrzana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. W takiej sytuacji możemy zwrócić się do kancelarii, aby zaznajomieni z obowiązującymi przepisami adwokaci i radcy prawni udzielili nam adekwatnej pomocy w toku postępowania procesowego.

 

Jak wygląda postępowanie karne?

Prawo karne to ogół norm określających czyny zabronione na danym terenie administracyjnym oraz grożące w związku z ich popełnieniem konsekwencje, wskazujących również organy nakładające za nie odpowiedzialność. Podstawowym źródłem tej gałęzi prawa jest kodeks z 1997 roku, a także inne ustawy, Konstytucja RP i umowy międzynarodowe. Zbiór ustalonych norm ma za zadanie chronić obywateli państwa i regulować stosunki społeczne, piętnując szkodliwe zachowania, za których dopuszczenie się grozi odpowiedzialność karna.

 

Procedura karna ma zadanie ustalić, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego i kto ponosi za niego odpowiedzialność. Po zawiadomieniu organów ścigania (Policji, Straży Granicznej, CBA, ABW etc.) o podejrzewanym przestępstwie wszczyna się śledztwo lub dochodzenie, które może skończyć się rozprawą w sądzie. W trakcie procesu sądowego przedstawiane są dowody w sprawie, a każda ze stron może być reprezentowana przez wyznaczonego pełnomocnika.

 

Czym zajmuje się radca prawny od spraw karnych?

Takim pełnomocnikiem może być właśnie adwokat lub radca. Na prawniku spoczywa także odpowiedzialność zapoznania klienta ze szczegółami jego sprawy, doradzanie i przygotowanie go do wszystkich etapów procesu, takich jak zeznawanie czy gromadzenie dowodów.

 

JACH Kancelaria Prawna ściśle współpracuje z Kancelarią Adwokacką adw. Dawida Jacha w Słupsku. Zapewnia obronę i doradztwo w następujących sytuacjach:

  • w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę, Policję, ABW, CBA lub inny odpowiedni organ;
  • w postępowaniu sądowym, apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub procedurze wznowienia postępowania;
  • w postępowaniu wykonawczym w sprawach z wniosków o odroczenie sankcji lub przerwę w jej wykonaniu, przedterminowe warunkowe zwolnienie, zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności.

 

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy prywatne akty oskarżenia, reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniu procesowym, przygotowujemy odpowiednie pisma procesowe, środki odwoławcze, apelacje, odpowiedzi na pozwy, zażalenia i kasacje.

 

Posiadamy doświadczenie w sprawach o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla:

  • osób poszkodowanych w wypadkach,
  • bliskich osób poszkodowanych w wypadkach,
  • rodzin zmarłych w wypadkach,
  • osób poszkodowanych na skutek błędów medycznych,
  • osób, które poniosły szkodę w mieniu na skutek kradzieży, zalania, pożaru, zniszczenia,
  • osób niesłusznie tymczasowo aresztowanych.

 

Kancelaria radcowska działa w następujących miastach północno-zachodniej Polski: Słupsk, Ustka, Sławno, Darłowo, Miastko, Bytów, Lębork.

rozwody, sprawy karne, narkotykowe, cywilne (w tym sprawy rodzinne i spadkowe)

0
Feed

Zostaw komentarz