Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Często zdarza się, że osoby skazane zmagają się z sytuacjami życiowymi, które nie pozwalają im na natychmiastowe rozpoczęcie odbywania wyroku. Jednak polskie prawo przewiduje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w czasie, uwzględniając pewne okoliczności. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej temu tematowi i omówimy, co powinno znaleźć się we wniosku oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskać pozwolenie na przesunięcie terminu odsiadywania wyroku.

 

Jakie są przesłanki do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Przełożenie terminu jest możliwe tylko przy prawomocnym skazaniu, czyli w sytuacjach, gdy nie przysługuje odwołanie się od decyzji sądu. Po złożeniu stosownego wniosku w celu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności sprawa zostaje rozpatrywana przez wymiar sprawiedliwości. W tym kontekście prawo przewiduje dwa rodzaje przesłanek, tj.:

  • obligatoryjne – sąd jest zobowiązany do przesunięcia daty odbywania wyroku, jeśli skazany cierpi na psychiczną lub inną ciężką chorobę, która zagraża jego życiu bądź zdrowiu, a do tego nie może być leczony w więzieniu;
  • fakultatywne – instytucja wymierzająca sprawiedliwość może, ale nie musi zmienić termin odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na szczególne okoliczności rodzinne czy zawodowe skazanego, np. przerwanie terapii leczniczej. Co więcej, przewiduje się tu także przypadki kobiet w ciąży lub osoby samotnie wychowujące dzieci.

 

Co powinien zawierać wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procedury przesunięcia terminu odbywania wyroku jest złożenie do sądu odpowiedniej dokumentacji. We wniosku należy dokładnie przedstawić, co uniemożliwia skazanemu natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności, wskazując na konkretne przyczyny i okoliczności. Przygotowanie takiego pisma o odroczenie wymaga szczególnej uwagi oraz często, wsparcia specjalisty prawnego –zapewni on, że zaświadczenie spełni wszystkie wymogi formalne, podkreślając istotne dla sprawy przesłanki.

 

Przebieg procedury odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Po złożeniu wniosku sąd analizuje przypadek. W pierwszej kolejności zwraca się on do kuratora, by przeprowadził wywiad środowiskowy mający na celu dokładne zbadanie warunków życiowych osoby ubiegającej się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Następnie zwołuje się posiedzenie wymiaru sprawiedliwości z prokuraturą na czele, podczas którego omawiane są przedstawione argumenty. Skazany oraz obrońca mogą wziąć w nim udziału (ale nie jest to warunek konieczny) i przedstawić swoje stanowisko. W przypadku niekorzystnej decyzji istnieje opcja złożenia zażalenia, co umożliwia ponowne rozpatrzenie sprawy bez dodatkowych opłat.

 

Obowiązki skazanego przed odbyciem kary

Pomimo pozytywnie rozpatrzonej sprawy na skazanego mogą zostać nałożone pewne obowiązki. Sąd, w zależności od charakteru popełnionego przestępstwa, może zadecydować, aby taka osoba np.:

  • podjęła się pracy zarobkowej,
  • regularnie meldowała się w najbliższej jednostce policji,
  • poddała się leczeniu, terapii lub rehabilitacji,
  • uczestniczyła w programach korekcyjno-edukacyjnych.

 

Ile może trwać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Gdy przesłanki są związane ze stanem zdrowia skazanego, okres ten jest nieokreślony i trwa do momentu zmiany okoliczności. Natomiast w przypadkach fakultatywnych termin może być przesunięty do maksymalnie jednego roku, z wyjątkiem szczególnych zdarzeń, jak ciąża lub samotne wychowywanie dziecka – wówczas możliwe jest przedłużenie terminu do trzech lat po porodzie. Sąd jest w stanie udzielić odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności nawet kilkukrotnie, jednak nie może przekroczyć powyższych okresów.

 

Kiedy należy złożyć się wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Powinno się to zrobić zaraz po wydaniu prawomocnego wyroku. Jednak samo złożenie wniosku o odroczenie nie jest wystarczające. Warto również wnieść prośbę o zawieszenie wykonania kary, gdyż umożliwi to skazanemu pozostanie na wolności aż do ostatecznego podjęcia decyzji przez sąd. Szybkie podjęcie działań jest istotne dla korzystnego wyniku sprawy.

0
Feed

Zostaw komentarz